Spatium Spektakl

Spatium Spektakl

Vizual za domaću firmu koja se bavi montažom i uređenjem prostora ugostiteljskih objekata. Glavne karakteristike dizajna su jasna i čista tipografija koja je jednostavno usklađena sa elementima ikona.

Stranicom dominiraju dvije osnovne palete boja, pa sam da bih izbjegao monotoniju, za svaku jedinstvenu djelatnost firme upotrijebio posebne detalje i boje te time vizual podigao na višu razinu sa glavnim fokusom na ono najbitnije.